Sessieronde 1

1.1 Panel ‘Trade Compliance’
Trade compliance is een samenspel tussen onder meer legal, supply chain en finance. Daarbij is het belang van trade compliance afhankelijk van de waardeketen waarin de organisatie opereert, maar ook de strategie en de cultuur van de organisatie. De positie en de omvang waar de trade compliance
wordt belegd, moet hiermee in overstemming zijn. In de praktijk blijkt dit niet vanzelfsprekend.Integendeel, er is vaak een verschil tussen de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor trade compliance is geregeld en de organisatorische verankering.

In deze sessie spreekt Albert Veenstra over de positie en verantwoordelijkheden van trade compliance in organisaties. Hij gaat hierover in debat met een of meerdere gastsprekers.

prof. Albert Veenstra | Dinalog en Rotterdam School of Management

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.

1.2 Export Controls
Businesses operating in a global marketplace need to understand and manage applicable bans and restrictions. The key to this is checking export transactions against the relevant laws and regulations.But what are these laws and regulations and how can you embed these checks into your processes?
Learn how to minimize risk and achieve an optimized and automated export control process.

Mark Brannan | AEB

Kennisniveau Sessie voor beginners. LET OP: deze sessie wordt in het Engels gegeven.

1.3. Digitalisering en nieuwe opkomende technologieën - de toekomst voor iedere globale handelsorganisatie
In de steeds veranderende wereld van de internationale handel maken bedrijven steeds meergebruik van nieuwe technologieën en toepassingen, waaronder blockchain, artificial intelligence,data analytics, om zich te wapenen tegen de talloze uitdagingen die eigen zijn aan het runnen van een
globale handelsorganisatie. Denk daarbij aan wijzigingen aan bestaande wetgeving, veranderingen met betrekking tot de classificatie van goederen, aanpassingen in het beheer van licenties en het doorvoeren van verschillen in de handelspreferenties.

Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden bedrijven dan ook de mogelijkheid zich snel, correct en optimaal te ontwikkelen en spelen een cruciale rol in de centralisatie van de handelsactiviteiten en het creëren van een centraal en globaal handelsplatform. Zeker gelet op het feit dat het aantal beschikbare trade experts vandaag de dag aanzienlijk gelimiteerd is en absolute efficiëntie zich opdringt. Digitalisering en automatisering van de globale bedrijfsprocessen wordt voor bedrijven op die manier niet langer een nice-to-have, maar een absolute must-have om compliant te blijven.

Johan de Gelder en Dries Betrand nemen u mee in de toekomst voor iedere globale handelsorganisatie.

Johan de Gelder | Deloitte & Dries Bertrand | Deloitte

1.4 Export control en sancties voor de logistiek diensterverlener
Wettelijke verplichtingen vanuit het oogpunt van de logistiek dienstverlener: wat moet je communiceren en wat niet? Hoe ver gaat jouw verantwoordelijkheid als logistiek dienstverlener? Wanneer stop je je onderzoek? 

Yvo Amar k geeft tijdens deze sessie een antwoord op deze vragen en geeft nuttige tips over export control en sancties.

Yvo Amar | Wladimiroff Advocaten

Kennisniveau Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


Sessieronde 2


2.1 Compliance maatregelen op Schiphol
De compliance checker is een tool die wordt gebruikt om logistieke partijen in de luchtvrachtketen zekerheid te bieden dat een zending compliant is. Ook wordt een experttafel aangeboden die kennis en kunde bundelt. In deze sessie praat Richard van Det, met de bagage van deze tool, u bij over compliance-maatregelen die worden toegepast op Schiphol. Hij staat stil bij de doelstelling van het green fast lanes concept (EGFL) en hoe compliance hierin een rol speelt. Verder wordt u geïnformeerd over hoe de hedendaagse technologie hierbij kan helpen. Kortom, u bent weer voorbereid.

Richard van Det | Cargonaut

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2.2. Richtlijnen opstellen intern compliance programma (ICP)
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan ter herziening van de dual-useverordening. Hierin is opgenomen dat het interne compliance programma (ICP) een voorwaarde zal zijn voor het krijgen van een globale uitvoervergunning. Vanuit een pragmatisch en praktijkgerichte benadering vergelijkt Ron van der Gaarden zowel de Nederlandse richtlijn alsmede de Europese versie. In Nederland gevestigde ondernemingen kunnen te maken hebben met een buitenlandse moeder-, dochter- of zustervestiging. In hoeverre wordt er dan in dat andere land dan ook nog rekening gehouden met een lokale richtlijn? Tijdens de themasessie bespreekt Ron van der Gaarden de gevolgen.

Ron van der Gaarden | van Esmerillon Consultancy & Training Bureau

Kennisniveau Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


2.3 Trade Compliance & emerging markets: firsthand experiences in Russia & CIS countries
Emerging markets zijn groei markten met een hoog commercieel potentieel. Tegelijkertijd zijn het ook complexe markten met veel risico. Hoe komen goederen op een ‘nette’ manier het land in, maar er ook weer uit?

Tijdens deze sessie spreekt Johan Elzes over trade compliance in Rusland en andere CIS landen. De focus ligt op de ‘end to end route in and out of Russia’.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de high-tech en medical industrie worden de meest voorkomende vragen en opportuniteiten besproken. Aan het eind van deze sessie begrijpen de deelnemers wat de risico’s zijn in Rusland, maar zien ook de kansen en mogelijkheden om hier mee om te gaan.

Johan Elzes | Ahlers

Kennisniveau: Algemene sessie, maar liefst wel met focus en ervaring op emerging markets en dan met name Rusland & CIS.


2.4 How to hit a moving target: Export control efficiency in a world of change
Unpredictable foreign trade policies, political and economical uncertainty, and ever-stricter sanction regimes by both national and global regulating bodies are only some of the aspects that drive an increasingly complex and dynamic environment for export controls. This seminar is tailored to businesses across industry sectors striving to increase export control efficiency and establish more secure compliance programs. It will cover legal aspects with a focus on regulatory obligations and due diligence, and will demonstrate how automation not only keeps businesses safe, but has become a critical component for competitiveness in dynamic markets today.

Mark Brannan | AEB
Fred Kaijser | Customs Knowledge

Sessieronde 3

3.1 Toezicht & handhaving: wat heeft u als bedrijf nodig?
Het thema van het Nationaal Douanecongres is natuurlijk niet voor niets gekozen. De Douane controleert namelijk al meer dan 400 jaar en past zijn methoden steeds aan. Maar het is uiteraard niet alleen aan de Douane zelf om te bepalen hoe zij toezicht houdt en handhaaft. Ook bedrijven hebben inspraak. Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) is hier wel het meest duidelijke voorbeeld van. De vraag in deze themasessie is dan ook hoe bedrijven denken over automatisering, digitalisering, kwaliteit van data en welke veranderingen zouden nodig zijn. Niet alleen bij de Douane, maar ook binnen het bedrijfsleven. Laten we eens verder kijken dan alleen de realistische mogelijkheden die in de context van de huidige wetgeving gelden.

In deze themasessie krijgen deelnemers de gelegenheid om mee te denken en mee te praten. Wat zijn de ervaringen over het recent uitgevoerde herbeoordelingstraject, waar loopt u als bedrijf tegen aan of welke visie heeft u? De input van de deelnemers zullen we samenvatten en wordt door evofenedex in het ODB als input meegenomen.

Godfried Smit | evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.2 Risico analyse en e-Commerce
Met de opkomst van e-commerce en de vele bestellingen die Nederlanders doen, komen er steeds meer pakketjes Nederland binnen. Deze pakketjes gaan langs de Douane waarbij onder andere BTW en invoerrechten moeten worden betaald. Het controleren van deze pakketjes neemt veel tijd in beslag en er is simpelweg niet genoeg capaciteit om een uitgebreide controle uit te voeren. Daarnaast beïnvloedt het uitvoeren van een controle de levertijd van de betreffende pakketjes. Bedrijven voeren daarom risicoanalyses uit. Ze willen weten of ze een controle kunnen verwachten, zodat ze de beloofde levertijd eventueel kunnen aanpassen. Of hoe zij de impact van controles kunnen minimaliseren.

Dit is een sessie over risicoanalyse en hoe de uitkomsten van de analyse kunnen worden gedeeld met andere partijen in de keten, inclusief de Douane.

Albert Veenstra | Dinalog en Rotterdam School of Management

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.3 Verbeteren van douaneprocessen
Bedrijven zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de interne douaneprocessen te verbeteren. Coördinated border management is hierbij een belangrijk onderwerp; het afstemmen van toezicht door douaneautoriteiten, fytosanitair toezicht en toezicht op voedselveiligheid. Hoe kan een betere samenwerking in de keten tot stand komen tussen bedrijven en de toezichthouders? Hoe kunnen bedrijven worden gestimuleerd om meer accurate gegevens aan te leveren zodat de controles sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden? En is hier ook sprake van ‘low hanging fruit’?

Jeroen Borst | Kuehne+Nagel
Esther Enning | Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

De sessie wordt geleid door Prof. Yao-Hua Tan, Delft University of Technology en Rotterdam School of Management.


3.4 Digitale oplossing Brexit in Nederlandse havens gereed
‘Verladende en logistieke bedrijven aan zet om aan te sluiten’

Het Port Community Systeem van Portbase is gereed om in het geval van een no-deal Brexit op 1 november 2019 digitaal douaneformaliteiten af te kunnen handelen in de Nederlandse havens. De aanpassingen die nodig waren om de bestaande en succesvolle werkwijze in het deepsea containervervoer om te bouwen, waren voor de no-deal deadline van 29 maart 2019 al gereed. De oplossing creëert voor het ferry- en shortsea vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk een digitale grens, waarbij de afhandeling van douaneformaliteiten geautomatiseerd plaatsvindt. Dit zorgt voor een versnelling in het logistieke proces. Ter illustratie: een handmatige controle van documenten duurt gemiddeld 5-15 minuten afhankelijk van de lading. Bij een geautomatiseerde afhandeling wordt vooraf een digitale check gedaan. Bij aankomst van een vrachtwagen bij de terminal staat de slagboom direct open.

Op dit moment zijn alle shortsea terminals en (bijna alle) ferrymaatschappijen ‘Ready for Brexit’. Een punt van zorg is het achterblijven van het aantal aanmeldingen voor de digitale oplossing van het Europese verladende en logistieke bedrijfsleven. Ferrymaatschappijen stellen immers het gebruik van deze oplossing via Portbase verplicht. Een cruciale handeling na het doen van een douaneaangifte is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op.

Tijdens deze sessie gaat Marty van Pelt in op de laatste stand van zaken, de voordelen van de ketenbrede oplossing en wat van welke partij in de logistiek wordt verwacht.

Marty van Pelt | Portbase

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.


3.5 Dropshipments en BTW
Met de enorme opkomst van e-commerce speelt ook dropshipping steeds meer. Niet de retailer houdt voorraad, maar de leverancier – al dan niet buiten de Europese Unie – levert meteen aan de afnemer. Het voordeel is dat de retailer of webshop geen voorraden meer hoeft aan te houden en dus minder financiële risico’s loopt.

Maar voor de BTW is het echter niet zo eenvoudig. Wie moet de BTW afdragen als de goederen worden ingekocht in China en de Chinese leverancier deze rechtstreeks aan de klant in Nederland levert? Stel dat de klant in België woont of is gevestigd, is het dan nog anders? En hoe moet de BTW worden afgehandeld bij retourzendingen?

Marja van den Oetelaar schetst aan de hand van diverse voorbeelden hoe een en ander werkt voor de BTW. Omdat er grote wijzigingen op komst zijn, gaat ze zowel op de oude als de nieuwe situatie in.

Het is ook mogelijk om vooraf uw vragen te stellen. Voor zover relevant worden die dan tijdens de themasessie behandeld. De vragen kunt u dan mailen aan marja@tvcf.nl

Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm

Kennisniveau: Algemene sessie, waarbij enige voorkennis van BTW wel zinvol is

3.6. Handhaving en fraudebestrijding in Nederlands en Europees perspectief
De Nederlandse Douane is een handhavingsdienst en werkt in Europees verband met de zusterdiensten in de EU. Deze zusterdiensten zijn veelal niet alleen een handhavingsdienst, maar kennen in tegenstelling tot Nederland ook een opsporingstaak. De handhaving en de fraudebestrijding door de Douane is vaak een Europese aangelegenheid en wordt ook nadrukkelijk gestuurd en gemonitord vanuit Brussel.

De belangrijke rol van Nederland als transitland maar ook als "gateway to Europe" maakt de rol van de Douane niet eenvoudig. De ABC-doelstellingen moeten in lijn zijn met de EU-doelen, waar de fraudebestrijding steeds nadrukkelijker voor het voetlicht wordt gebracht. In de komende jaren zal dit nog versterkt worden door de oprichting en de rol van het Europees Openbaar Ministerie. In Nederland zal dit veel gaan betekenen voor de Douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Cees Fossen bespreekt de huidige handhavingsrol van de Douane in nationaal en Europees perspectief. Daarbij bespreekt hij hoe de EU kijkt naar Nederland en waar Nederland staat in Europees verband. De fraudebestrijding, ook in relatie tot ondermijning, komt zeker aan bod. De betekenis van het EOM voor de Douane en het bedrijfsleven zal worden toegelicht.

Cees Fossen| Belastingdienst