• georganiseerd door

Sessies

14:25 -

3.1 Toezicht & handhaving: wat heeft u als bedrijf nodig?

Het thema van het Nationaal Douanecongres is natuurlijk niet voor niets gekozen. De Douane controleert namelijk al meer dan 400 jaar en past zijn methoden steeds aan. Maar het is uiteraard niet alleen aan de Douane zelf om te bepalen hoe zij toezicht houdt en handhaaft. Ook bedrijven hebben inspraak. Het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB) is hier wel het meest duidelijke voorbeeld van. De vraag in deze themasessie is dan ook hoe bedrijven denken over automatisering, digitalisering, kwaliteit van data en welke veranderingen zouden nodig zijn. Niet alleen bij de Douane, maar ook binnen het bedrijfsleven. Laten we eens verder kijken dan alleen de realistische mogelijkheden die in de context van de huidige wetgeving gelden.

In deze themasessie krijgen deelnemers de gelegenheid om mee te denken en mee te praten. Wat zijn de ervaringen over het recent uitgevoerde herbeoordelingstraject, waar loopt u als bedrijf tegen aan of welke visie heeft u? De input van de deelnemers zullen we samenvatten en wordt door evofenedex in het ODB als input meegenomen.

Godfried Smit | evofenedex

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
14:25 -

3.2 Risico analyse en e-Commerce

Met de opkomst van e-commerce en de vele bestellingen die Nederlanders doen, komen er steeds meer pakketjes Nederland binnen. Deze pakketjes gaan langs de Douane waarbij onder andere BTW en invoerrechten moeten worden betaald. Het controleren van deze pakketjes neemt veel tijd in beslag en er is simpelweg niet genoeg capaciteit om een uitgebreide controle uit te voeren. Daarnaast beïnvloedt het uitvoeren van een controle de levertijd van de betreffende pakketjes. Bedrijven voeren daarom risicoanalyses uit. Ze willen weten of ze een controle kunnen verwachten, zodat ze de beloofde levertijd eventueel kunnen aanpassen. Of hoe zij de impact van controles kunnen minimaliseren.

Dit is een sessie over risicoanalyse en hoe de uitkomsten van de analyse kunnen worden gedeeld met andere partijen in de keten, inclusief de Douane.

Albert Veenstra | Dinalog en Rotterdam School of Management

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
14:25 -

3.3 Verbeteren van douaneprocessen

Bedrijven zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de interne douaneprocessen te verbeteren. Coördinated border management is hierbij een belangrijk onderwerp; het afstemmen van toezicht door douaneautoriteiten, fytosanitair toezicht en toezicht op voedselveiligheid. Hoe kan een betere samenwerking in de keten tot stand komen tussen bedrijven en de toezichthouders? Hoe kunnen bedrijven worden gestimuleerd om meer accurate gegevens aan te leveren zodat de controles sneller en effectiever uitgevoerd kunnen worden? En is hier ook sprake van ‘low hanging fruit’?

Jeroen Borst | Kuehne+Nagel
Esther Enning | Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA)

De sessie wordt geleid door prof. Yao-Hua Tan | Delft University of Technology en Rotterdam School of Management.
14:25 -

3.4 Digitale oplossing Brexit in Nederlandse havens gereed

‘Verladende en logistieke bedrijven aan zet om aan te sluiten’

Het Port Community Systeem van Portbase is gereed om in het geval van een no-deal Brexit op 1 november 2019 digitaal douaneformaliteiten af te kunnen handelen in de Nederlandse havens. De aanpassingen die nodig waren om de bestaande en succesvolle werkwijze in het deepsea containervervoer om te bouwen, waren voor de no-deal deadline van 29 maart 2019 al gereed. De oplossing creëert voor het ferry- en shortsea vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk een digitale grens, waarbij de afhandeling van douaneformaliteiten geautomatiseerd plaatsvindt. Dit zorgt voor een versnelling in het logistieke proces. Ter illustratie: een handmatige controle van documenten duurt gemiddeld 5-15 minuten afhankelijk van de lading. Bij een geautomatiseerde afhandeling wordt vooraf een digitale check gedaan. Bij aankomst van een vrachtwagen bij de terminal staat de slagboom direct open.

Op dit moment zijn alle shortsea terminals en (bijna alle) ferrymaatschappijen ‘Ready for Brexit’. Een punt van zorg is het achterblijven van het aantal aanmeldingen voor de digitale oplossing van het Europese verladende en logistieke bedrijfsleven. Ferrymaatschappijen stellen immers het gebruik van deze oplossing via Portbase verplicht. Een cruciale handeling na het doen van een douaneaangifte is het digitaal voormelden van douanedocumenten bij de terminals via Portbase. Zonder voormelding van de douanedocumenten komen vrachtwagens de terminals niet op.

Tijdens deze sessie gaat Marty van Pelt in op de laatste stand van zaken, de voordelen van de ketenbrede oplossing en wat van welke partij in de logistiek wordt verwacht.

Marty van Pelt | Portbase

Kennisniveau: Algemene sessie, geen specifieke voorkennis vereist.
14:25 -

3.5 Dropshipments en BTW

Met de enorme opkomst van e-commerce speelt ook dropshipping steeds meer. Niet de retailer houdt voorraad, maar de leverancier – al dan niet buiten de Europese Unie – levert meteen aan de afnemer. Het voordeel is dat de retailer of webshop geen voorraden meer hoeft aan te houden en dus minder financiële risico’s loopt.

Maar voor de BTW is het echter niet zo eenvoudig. Wie moet de BTW afdragen als de goederen worden ingekocht in China en de Chinese leverancier deze rechtstreeks aan de klant in Nederland levert? Stel dat de klant in België woont of is gevestigd, is het dan nog anders? En hoe moet de BTW worden afgehandeld bij retourzendingen?

Marja van den Oetelaar schetst aan de hand van diverse voorbeelden hoe een en ander werkt voor de BTW. Omdat er grote wijzigingen op komst zijn, gaat ze zowel op de oude als de nieuwe situatie in.

Het is ook mogelijk om vooraf uw vragen te stellen. Voor zover relevant worden die dan tijdens de themasessie behandeld. De vragen kunt u dan mailen aan marja@tvcf.nl

Marja van den Oetelaar | The VAT Consultancy Firm

Kennisniveau: Algemene sessie, waarbij enige voorkennis van BTW wel zinvol is.
14:25 -

3.6. Handhaving en fraudebestrijding in Nederlands en Europees perspectief

De Nederlandse Douane is een handhavingsdienst en werkt in Europees verband met de zusterdiensten in de EU. Deze zusterdiensten zijn veelal niet alleen een handhavingsdienst, maar kennen in tegenstelling tot Nederland ook een opsporingstaak. De handhaving en de fraudebestrijding door de Douane is vaak een Europese aangelegenheid en wordt ook nadrukkelijk gestuurd en gemonitord vanuit Brussel.

De belangrijke rol van Nederland als transitland maar ook als "gateway to Europe" maakt de rol van de Douane niet eenvoudig. De ABC-doelstellingen moeten in lijn zijn met de EU-doelen, waar de fraudebestrijding steeds nadrukkelijker voor het voetlicht wordt gebracht. In de komende jaren zal dit nog versterkt worden door de oprichting en de rol van het Europees Openbaar Ministerie. In Nederland zal dit veel gaan betekenen voor de Douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Cees Fossen bespreekt de huidige handhavingsrol van de Douane in nationaal en Europees perspectief. Daarbij bespreekt hij hoe de EU kijkt naar Nederland en waar Nederland staat in Europees verband. De fraudebestrijding, ook in relatie tot ondermijning, komt zeker aan bod. De betekenis van het EOM voor de Douane en het bedrijfsleven zal worden toegelicht.

Cees Fossen| Belastingdienst