• georganiseerd door

3 oktober 2019
09:30

Ontvangst met koffie en thee


10:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter Bart-Jan Koopman


10:15

Geopolitiek en kansen door trade compliance

Juist nú een gedegen trade compliance voeren binnen het huidige turbulente handelsklimaat. Onze huidige turbulente wereld biedt juist kansen voor het internationaal zakendoen middels optimalisatie van de trade compliance-activiteiten binnen de supply chain van de onderneming.

2019 staat in het teken van zwaar geopolitiek weer door onder andere werelddominante handelsoorlogen, verhoging van over en weer opgelegde sancties, meerdere burgeroorlogen op alle continenten, grote schaarste aan essentiële grondstoffen die vaak alleen nog verkrijgbaar zijn in gevoelige regio’s en verhoogde risico’s aangaande terrorisme & cybercriminaliteit.

Echter, er zijn ook evenzovele kansen die minder benut worden. Trade compliance kan juist helpen om strategische beslissingen te nemen die een onderneming nieuwe kansen biedt en tevens ethisch verantwoord kunnen zijn. Juist door het wederzijds respect en begrip voor elkaars cultuur tonen, kunnen er banden gesmeed worden bij het opzetten van nieuwe handelsovereenkomsten wereldwijd.

10:40

Trade compliance gezien vanuit de overheid


Tanja Röling | Hoofd Exportcontrole en Strategische Goederen, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

11:05

Koffie- & theepauze12:30

Lunch
15:15

Koffie- & theepauze


15:45

Brexit, e-commerce en andere ontwikkelingen

Met een wereld die zo snel wijzigt dat het nieuws van gisteren alweer verouderd is, zullen we de inhoud van dit onderdeel op het allerlaatste moment actualiseren. Wel is duidelijk dat het zal gaan over actuele ontwikkelingen op het gebied van Brexit, e-commerce, dual use en sancties, handelsoorlogen en -akkoorden, douanevertegenwoordiging en andere onderwerpen die ‘hot’ zijn.

16:15

Toezicht en handhaving vanuit EU-perspectief

Zowel de centrale en decentrale overheden, als de EU-instellingen moeten het Europees recht naleven. Daarom bestaan in het Unie- en nationaal recht regels om toezicht te houden op de naleving van het Unierecht. Decentrale overheden zijn zelfs verplicht tot toezicht en naleving van het Europees recht. De vraag is hoe de EU nu handhaving en toezicht organiseert en wat dat betekent voor u als professional. Mendeltje van Keulen neemt u tijdens deze lezing verder mee in wat de EU nu eigenlijk is en hoe de EU verweven is op allerlei gebieden met Nederlandse belangen.

Mendeltje van Keulen
| Lector (praktijkprofessor) Changing role of Europe bij de Haagse Hogeschool

16:45

THE MANIPULATION GAME

Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes. In een hyperinteractief programma laten Rob en Joep - de dagvoorzitters van het National Douanecongres - zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze u hoe u deze valkuilen kunt vermijden. Leun (niet!) achterover en laat u meevoeren in deze mentale achtbaan!

Rob Urgert en Joep van Deudekom

17:15

Netwerkborrel