3 oktober 2019
09:30

Ontvangst met koffie en thee


10:00

Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter Bart-Jan Koopman


10:15

Geopolitiek en kansen door trade compliance

Juist nú een gedegen trade compliance voeren binnen het huidige turbulente handelsklimaat. Onze huidige turbulente wereld biedt juist kansen voor het internationaal zakendoen middels optimalisatie van de trade compliance-activiteiten binnen de supply chain van de onderneming.

2019 staat in het teken van zwaar geopolitiek weer door onder andere werelddominante handelsoorlogen, verhoging van over en weer opgelegde sancties, meerdere burgeroorlogen op alle continenten, grote schaarste aan essentiële grondstoffen die vaak alleen nog verkrijgbaar zijn in gevoelige regio’s en verhoogde risico’s aangaande terrorisme & cybercriminaliteit.

Echter, er zijn ook evenzovele kansen die minder benut worden. Trade compliance kan juist helpen om strategische beslissingen te nemen die een onderneming nieuwe kansen biedt en tevens ethisch verantwoord kunnen zijn. Juist door het wederzijds respect en begrip voor elkaars cultuur tonen, kunnen er banden gesmeed worden bij het opzetten van nieuwe handelsovereenkomsten wereldwijd.

Ron van der Gaarden | Eigenaar van Esmerillon Consultancy & Training Bureau

10:40

Trade compliance gezien vanuit de overheid


Tanja Röling | Hoofd Exportcontrole en Strategische Goederen, Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

11:05

Koffie- & theepauze12:30

Lunch
15:15

Koffie- & theepauze


15:45

Brexit, e-commerce en andere ontwikkelingen


16:15

Toezicht en handhaving vanuit EU-perspectief


16:45

THE MANIPULATION GAME

Een mens maakt tijdens zijn of haar leven duizenden keuzes. In een hyperinteractief programma laten  Rob en Joep zien dat die keuzes vaak helemaal niet zo zuiver en weloverwogen zijn als we geneigd zijn te denken. Aan de hand van oefeningen, dubbele bodems en een hoop humor leren ze je hoe jij deze valkuilen kunt vermijden. Leun (niet!) achterover en laat je meevoeren in deze mentale achtbaan!

Rob Urgert en Joep van Deudekom

17:15

Netwerkborrel